Ажнюк М.О. Основи економічної теорії. Навчальний посіб¬ник. - Ужгород: Ґражда, 2005. - 204 с.
Меню сайту
Про сайт
Тільки на нашому сайті можна знайти завжди актуальну інформацію про місто, а саме:
- транспорт - схема руху маршруток, телефони служб таксі м.Ужгорода;
- найкращі місця відпочинку та розваг - адреси, контактні телефони, посилання;
- найкращі місця громадського харчування - адреси, контактні телефони, посилання;
- салони краси;
- найкращі місця проживання для гостей міста 4*, 3*, 2*, без зірок, мотелі - адреси, контактні телефони, посилання;
- найкращі культурні місця міста.
Статистика
Weather forecast
Погода в УжгородіВітаю Вас, Гість · RSS 17.07.2019, 11:20

Ажнюк М.О. Основи
економічної теорії. Навчальний посіб­ник.
- Ужгород: Ґражда, 2005. - 204 с.

I8ВN
966-7112-88-8


ЗМІСТ


Від
автора 3


Розділ
1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 5


Тема
1. Предмет і основні етапи розвитку
економічної теорії 5


1.Виникнення
й основні етапи розвитку економічної
теорії


2.Предмет
економічної теорії 8


3.Функції
економічної теорії. Економічна теорія
та економічна політика 10


4.
Методи дослідження економічних процесів
і явищ 13
Тема 2. Суспільне виробництво:
суть, структура, фактори і 16


результати


4.Потреби
як рушійний мотив економічної діяльності 16


5.Закон
зростання потреб. Зміна структури потреб
у сучасних умовах 18


6.Виробництво
- матеріальна основа задоволення потреб
20


7.Виробництво,
ресурси і їх структура. Фактори виробництва
22


8.Продукт
як результат виробництва. Властивості
продукту і стадії його руху 26


9.Ефективність
виробництва. Суть та показники. 27


7.
Поділ праці. Суть, рівні і значення. 29
Тема
3. Економічна система суспільства. Типи
економічних 32


систем


10.Продуктивні
сили суспільства. Показики розвитку
продуктивних сил 32


11.Роль
науково-технічного прогресу в
розвитку продуктивних сил 33


12.Виробничі
відносини. їх суть, система і структура 35


13.Економічна
система суспільства, суть і структура.
Типи економічних систем 37


Тема
4. Власність у системі економічних
відносин 43


14.Економічний
зміст власності. Об'єкти і суб'єкти
власності 43


15.Основні
форми власності 45


3.
Нові й новітні тенденції в розвитку
відносин власності. Розвиток відносин
власності в Україні


Тема
5. Товарне виробництво. Гроші


1.Товарне
виробництво. Умови виникнення, розвиток
і форми


2.Товар
і його властивості. Величина вартості
товару. Теорії вартості


3.Виникнення,
суть і функції грошей


4.Еволюція
грошей. Товарні, металеві, паперові та
банківські гроші


5.Грошова
система. Конвертованість грошей


6.Грошовий
обіг та його закони. Грошова реформа в
Україні


Розділ
2. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІКИ


Тема
6. Підприємство як товаровиробник.
Підприємництво


7.Підприємство
- первинна ланка економіки


8.Класифікація
підприємств. Малий бізнес у системі
ринкової економіки


9.Функції
підприємства. Організація процесу
виробництва


10.Підприємництво.
Суть та види підприємницької діяльності


11.Форми
організації підприємницької діяльності


12.Умови
підприємницької діяльності


13.Місце
домогосподарства в економічній системі
суспільства


Тема
7. Заробітна плата


14.Суть
заробітної плати. Фактори, що визначають
ставку заробітної плати


15.Номінальна
і реальна заробітна плата Основні форми


заробітної
плати Тема 8. Фонди підприємств


16.Фонди
підприємств як економічна категорія.
Структура фондів.


17.Основні
виробничі фонди. Економічна сутність,
зношування, амортизація


18.Оборотні
виробничі фонди. Суть і структура.


Кругооборот
і оборот фондів


Тема
9. Витрати виробництва. Валовий продукт,
дохід і прибуток 90


19.Витрати
виробництва, їх суть та види 90


20.Витрати
виробництва в короткостроковому і
довгостроковому періодах. Закон спадної
віддачі 92


21.Основні
фактори зниження витрат виробництва 95


4. Валовий
продукт, дохід і прибуток 95
Тема 10.
Кредитна система. Банки. 99


22.Об'єктивна
необхідність, суть і функції кредиту 99


23.Форми
кредиту. Внутрішній державний
борг. Кредитна система 101


3. Банки.
Види банків. Банківська система України
102
Тема 11. Акціонерне товариство й
акціонерний капітал 105


24.Акціонерне
товариство. Види акціонерних товариств 105


25.Акції,
їх соціально-економічна суть і значення 106


26.Курс
акцій. Дивіденди і їх значення 107


Розділ
3. ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ 110


Тема
12. Суть ринку. Ринковий механізм
регулювання економічних відносин


27.Суть
ринку. Ринкові відносини, їх суб'єкти й
об'єкти 110


28.Основні
умови формування ринку і принципи його
функціонування 112


29.Ринковий
попит, ринкова пропозиція і фактори, що
на них впливають 115


30.Взаємозв'язок
попиту, пропозиції і ціни. Ринковий
механізм регулювання економічних
відносин 116


5. Функції
ринку. Види ринків 118
Тема 13. Конкуренція
і монополія в ринковій економіці. 122


Ринкова
ціна


31.Суть
конкуренції. Конкуренція і ринок.
Позитивні і негативні наслідки конкуренції
122


32.Конкуренція
і монополія. Суть монополізму. Типи
монополізму 124


33.Види
конкуренції 126


34.Суть
ціни. Фактори, що її визначають 128


35.Інфраструктура
ринку. Суть і функції 130


Тема
14. Аграрні відносини 133


36.Аграрна
сфера виробництва та її особливості 133


37.Сутність
і особливості аграрних відносин.
Власність на землю 135


38.Форми
господарювання в аграрному секторі
економіки 137


39.Земельна
рента. Абсолютна й диференціальна
земельна рента 140


Тема
15. Інфляція. Зайнятість населення і
безробіття 143


40.Інфляція,
її суть, види і форми 143


41.Вплив
інфляції на розвиток макроекономічних
процесів. Антиінфляційна політика 145


42.Безробіття.
Суть, основні типи і форми 147


43.Шляхи
підвищення рівня зайнятості й захисту
безробітних 149


Тема
16. Державне регулювання ринкових
відносин 152


44.Негативні
наслідки ринкового саморегулювання і
необхідність державного втручання в
економіку 152


45.Суть,
цілі і засоби державного регулювання
економіки 153


46.Планування
і програмування в ринковій економіці 155


4. Антимонопольна
політика держави 157
Тема 17. Основні
макроекономічні показники. Система
національних рахунків 158


47.Суспільне
відтворення. Суть і основні риси 158


48.Валовий
національний продукт і його обчислення 160


49.Система
національних рахунків 162


50.Методи
обчислення ВВП за витратами і за
доходами 163


51.Вплив
цін на ВВП. Номінальний і реальний
ВВП 165


Тема
18. Розподіл національного доходу і
споживання 167


52.Розподільчі
відносини і формування доходів населення
167


53.Диференціація
доходів населення. Чинники, що її
зумовлюють. Бідність 169


54.Доходи
і споживання. Прожитковий мінімум 171


55.Необхідність
перерозподілу національного доходу
і доходів населення. Регулювання доходів
державою 172


5.
Соціальний захист населення в умовах
переходу України до ринку 173


Тема
19. Економічне зростання і його фактори 175


56.Економічне
зростання, його показники і значення 175


57.Фактори
економічного зростання 177


58.Інвестиції.
Крива попиту на інвестиції та фактори,
що її визначають 178


Тема
20. Господарський механізм у системі
регулювання 181
суспільного виробництва.
Фінансово-кредитна система


59.Суть
господарського механізму і його основні
елементи 181


60.Фінанси,
їх суть і функції. Структура фінансової
системи 183


3. Державний
бюджет. Фіскальна політика і фінансова
стратегія 185
Тема 21. Світове
господарство 187


61.Світове
господарство: суть і основні етапи
розвитку 187


62.Міжнародний
поділ праці і розвиток інтеграційних
відносин 189


63.Міжнародна
торгівля


64.Міжнародний
рух капіталу


65.Міжнародні
валютно-кредитні відносини та їх роль
у світових господарських зв'язках


ЛІТЕРАТУРА

Як отримати файли у форматі pdf можна дізнатись тут
Copyright MyCorp © 2019
Сайт створено у системі uCoz