Фінансова бібліотека
Меню сайту
Про сайт
Тільки на нашому сайті можна знайти завжди актуальну інформацію про місто, а саме:
- транспорт - схема руху маршруток, телефони служб таксі м.Ужгорода;
- найкращі місця відпочинку та розваг - адреси, контактні телефони, посилання;
- найкращі місця громадського харчування - адреси, контактні телефони, посилання;
- салони краси;
- найкращі місця проживання для гостей міста 4*, 3*, 2*, без зірок, мотелі - адреси, контактні телефони, посилання;
- найкращі культурні місця міста.
Статистика
Weather forecast
Погода в УжгородіВітаю Вас, Гість · RSS 22.05.2019, 18:35

Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика

/index/adamik_b_p_nacionalnij_bank_i_groshovo_kreditna_politika/0-31 

 Ажнюк М.О. Основи економічної теорії. Навчальний посібник. - Ужгород: Ґражда, 2005. - 204 с.

/index/azhnjuk_m_o_osnovi_ekonomichnoji_teoriji_navchalnij_posib_nik_uzhgorod_razhda_2005_204_s/0-32 

 Андрєєва Т. Є. Ризик у ринковій економіці : навч. посіб. / Т. Є. Андрєєва, Т. Е. Петровська

/index/andreeva_t_e_rizik_u_rinkovij_ekonomici_navch_posib_t_e_andreeva_t_e_petrovska_khark/0-33 

 Банки и банковские операции. Учебник./Под ред. Жукова Е.Ф. – М.:1997г.

/index/banki_i_bankovskie_operacii_uchebnik_pod_red_zhukova_e_f_m_1997g/0-34 

 Бураковський І. В., Плотніков О. В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України

/index/burakovskij_i_v_plotnikov_o_v_globalna_finansova_kriza_uroki_dlja_svitu_ta_ukrajini/0-35 

Бровкова Е.Г., Продиус И.П. Финансово-кредитная система государства. – К.: Сирин , 1997. – 224с.

/index/brovkova_e_g_prodius_i_p_finansovo_kreditnaja_sistema_gosudarstva_k_sirin_1997_224s/0-36

Вступ до банківської справи / Під ред. М.І. Савлука , - К.: Лібра , 1998. - 344с.

/index/vstup_do_bankivskoji_spravi_pid_red_m_i_savluka_k_libra_1998_344s/0-38

Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 2002. - 320 с.

/index/bobrov_v_ja_osnovi_rinkovoji_ekonomiki_pidruchnik_k_libid_2002_320_s/0-39

Скоморович І.Г., Реверчук С.К., Малик Я.Й., Швець В.Є., Шуст Р.Й. Історія грошей і банківництва: Підручник. — К. : Атіка, 2004. — 339с.

/index/skomorovich_i_g_reverchuk_s_k_malik_ja_j_shvec_v_e_shust_r_j_istorija_groshej_i_bankivnictva_pid/0-40

Гриценко Олена Гроші та грошово-кредитна політика - К.: Основи, 1997. - 180 с.

/index/gricenko_olena_groshi_ta_groshovo_kreditna_politika_k_osnovi_1997_180_s/0-41

Грошово-кредитна політика в Україні / Стельмах В.С., Єпіфанов А.О., Гребеник Н.І., Міщенко В.І.- 2-е вид., перероб. і доп.- К.: Знання, 2003.- 421 с.

/index/groshovo_kreditna_politika_v_ukrajini_stelmakh_v_s_epifanov_a_o_grebenik_n_i_mishhenko_v_i_2_e/0-42

Коваленко Операції сучасного комерційного банку 2004

/index/kovalenko_operaciji_suchasnogo_komercijnogo_banku_2004/0-43

Олійник О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні / Олiйник О . М. - К. : Логос, 2008

/index/olijnik_o_m_dovgostrokove_kredituvannja_naselennja_v_ukrajini_olijnik_o_m_k_logos_2008/0-44

Денисенко М.П. Кредитування та ризики. - К: Професіонал ВД. – 2008. – 480 с.

/index/denisenko_m_p_kredituvannja_ta_riziki_k_profesional_vd_2008_480_s/0-45

Крупка Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку

/index/krupka_finansovo_kreditnij_mekhanizm_innovacijnogo_rozvitku/0-47

Кузнєцова Теорія фінансів

/index/kuznecova_teorija_finansiv/0-48

Луцишин Трансформація світової фінансової системи в умовах глобалізації

/index/lucishin_transformacija_svitovoji_finansovoji_sistemi_v_umovakh_globalizaciji/0-49

Костіна Фінанси система моделей і прогнозів

/index/kostina_finansi_sistema_modelej_i_prognoziv/0-50


Copyright MyCorp © 2019
Сайт створено у системі uCoz